Ugnay sa amin

Tsina

Karaniwang kaunlaran

IBAHAGI:

Nai-publish

on

Ang mundo ay dumadaan sa isang krisis ng isang lumiliit na gitnang uri kung saan ang agwat ng kita at mga pagkakaiba sa yaman ay sumasalamin sa mga tendensya patungo sa pagbagsak ng ekonomiya at panlipunang pag-unlad. Ang mga mauunlad na bansa sa nakalipas na siglo ay nakapagpapanatili ng kanilang mga ekonomiya sa pamamagitan ng isang malakas na gitnang uri na nagsilbing buffer sa pagitan ng napakayaman at ng mga nabubuhay sa linya ng kahirapan, isinulat ni Paul Tembe, Araw-araw na Online.

Gayunpaman, dahil ang isang malakas na middle-class ay nanganganib sa limot ng kahirapan, ang mga ekonomiyang ito ay hindi na matatag habang ang mga pagkakaiba sa kita ay lumaganap sa mga dating malakas na ekonomiya.

Ang Tsina bilang bagong pinunong pang-ekonomiya na may 1.4 bilyong mamamayan ay kailangang labanan ang salot ng humihinang middle-class. Paano magagawa ng China na isara ang mga epekto ng malaking agwat sa kita at pagkakaiba sa pagitan ng mayaman at mahihirap na nasaksihan sa buong mundo?

“Mula noong ika-18 na Pambansang Kongreso ng CPC na ginanap noong 2012, ang Komite Sentral ay nagpapanatili ng matatag na kaalaman sa mga bagong pagbabago sa ating yugto ng pag-unlad, at binigyan ng higit na bigat sa unti-unting pagkamit ng layunin ng kasaganaan para sa lahat...Sa pamamagitan lamang ng pagtataguyod ng karaniwang kasaganaan, pagtaas ng urban at mga kita sa kanayunan, at pagpapabuti ng human capital, maaari ba nating itaas ang kabuuang factor na produktibidad at bumuo ng isang malakas na base ng momentum para sa mataas na kalidad na pag-unlad. Nabubuhay tayo ngayon sa isang mundo kung saan ang hindi pagkakapantay-pantay ng kita ay isang matingkad na problema.”

Ang mga pahayag na ito ay bahagi ng talumpati ni Pangulong Xi Jinping sa ika-10 pulong ng Central Financial and Economic Commission noong Agosto 17, 2021.

Habang ang Tsina ay nagmamartsa patungo sa Ikalawang Sentenaryo na Layunin, ang bansa ay walang ipinagkait na pagsisikap sa pagpigil sa polarisasyon at pagtataguyod ng karaniwang kaunlaran upang mapangalagaan ang pagkakasundo at katatagan ng lipunan. Ang Ikalawang Sentenaryong Layunin ay tumutukoy sa "pagbuo ng Tsina sa isang mahusay na modernong sosyalistang bansa na maunlad, malakas, demokratiko, umunlad sa kultura, maayos at maganda sa 2049, ang sentenaryo ng People's Republic of China."

Sa talumpati, idinagdag ni Pangulong Xi na ang pinakahuling yugto ng rebolusyong siyentipiko at teknolohikal at pagbabagong industriyal ay hindi lamang nagbigay ng malakas na pagtulak sa pag-unlad ng ekonomiya, ngunit nagdulot din ng malalim na epekto sa pamamahagi ng trabaho at kita. Ang mga sitwasyong ito ay nagpapakita ng isang hanay ng mga negatibong tendensya at epekto na kailangan ng pamahalaan na gumawa ng mga epektibong hakbang upang matugunan.

anunsyo

Ang mga pagsisikap tungo sa karaniwang kaunlaran sa Tsina ay sinadya upang makinabang kapwa materyal at di-materyal na mga pangangailangan ng bawat miyembro ng lipunan. Hindi ito kasaganaan na naglalayong pagyamanin ang piling iilan, at hindi rin ito mahigpit na egalitarianismo. Sa katunayan, ito ay binubuo ng isang mahalagang katangian ng istilong Tsino na modernismo.

Ang Tsina ay nagsagawa ng masusing pagsasaliksik sa pagpapatupad nito sa pagkamit ng karaniwang kaunlaran para sa lahat. Nagplano ito ng mga target sa iba't ibang yugto at naglalayong isulong ang karaniwang kaunlaran sa mga yugto na may layuning gumawa ng matatag na pag-unlad tungo sa karaniwang kaunlaran para sa lahat.

Itinuro ni Pangulong Xi na sa pagtatapos ng 14th Five-Year Plan period (2021-2025), ang Tsina ay gagawa ng matatag na pag-unlad tungo sa pagdadala ng kaunlaran sa lahat. Muli ring iginiit ni Xi na titiyakin ng Tsina na unti-unting mapapaliit ang gaps sa pagitan ng mga indibidwal na kita at aktwal na antas ng pagkonsumo. Sa 2035, ang Tsina ay gagawa ng higit na kapansin-pansin at makabuluhang pag-unlad tungo sa karaniwang kaunlaran, at masisiguro ang pantay na pag-access sa mga pangunahing serbisyong pampubliko. Upang makamit ang mga layuning ito, nangangako ang Tsina na agad na bumalangkas ng isang plano ng pagkilos para sa pagtataguyod ng karaniwang kaunlaran, at gagawa ng mga makatuwiran at maisasagawa na mga sistema ng mga target at pamamaraan ng pagsusuri na angkop sa pambansang kondisyon ng China.

Ipinunto ni Pangulong Xi na mayroong apat na prinsipyo na naglalayong ihatid ang karaniwang kaunlaran para sa lahat. Ang unang prinsipyo ay hikayatin ang mga tao na ituloy ang kaunlaran sa pamamagitan ng pagbabago at pagsusumikap. Ang China ay nasa proseso ng paglikha ng higit na inklusibo at patas na mga kondisyon para sa mga tao na isulong ang kanilang edukasyon at pahusayin ang kanilang kapasidad para sa pagpapaunlad ng sarili. Itinuturing ng China ang edukasyon bilang bahagi at bahagi ng mga karaniwang pampublikong kalakal at isang pundasyon para sa pagtatatag ng matatag at pangmatagalang karaniwang kaunlaran. Ang layunin ay upang matiyak ang pagpapalakas sa kapital ng tao at pagpapabuti ng mga espesyal na kasanayan sa buong lipunan, palakasin ang kakayahan ng mga tao na makahanap ng mga trabaho at magsimula ng mga negosyo, at gawing mas mahusay ang mga tao na makamit ang kaunlaran.

Hinikayat ni Xi ang pamunuan sa buong bansa na pigilan ang mahigpit na strata ng lipunan sa pamamagitan ng pagpapanatili ng malinaw na mga channel para sa pataas na panlipunang kadaliang mapakilos at paglikha ng mga pagkakataon para sa mas maraming tao na maging mas mahusay. Sa paggawa nito, ang Tsina ay magpapaunlad ng kapaligiran sa pag-unlad na naghihikayat sa lahat na lumahok at humihikayat sa kanila na mawala sa mga ideya ng "lying flat" at "involution."

Ang ikalawang prinsipyo ay naglalayong itaguyod ang pangunahing sistema ng ekonomiya ng Tsina, iyon ay, sosyalistang ekonomiya ng pamilihan. Muling pinagtitibay ni Xi ang pangako ng China sa pagpapaunlad ng parehong pampubliko at hindi pampublikong sektor ng ekonomiya bilang isang paraan upang payagan ang karaniwang kaunlaran para sa lahat. Inulit niya ang pangako ng China na itaguyod ang pamamayani ng pampublikong pagmamay-ari habang pinapayagan din ang iba't ibang anyo ng pagmamay-ari na umunlad nang magkatabi, upang magamit ang mahalagang papel ng pampublikong sektor sa pagsusulong ng karaniwang kaunlaran.

Samantala, dapat ding isulong ng Tsina ang malusog na paglago ng hindi pampublikong sektor ng ekonomiya at ng mga taong nagtatrabaho sa sektor na ito. Habang pinahihintulutan ang ilang mga tao na maging maunlad muna, ang China ay dapat maglagay ng higit na diin sa pagtulak sa mga taong ito na magbigay ng tulong sa mga sumusunod sa kanilang kalagayan.

Sa partikular, dapat hikayatin ng Tsina ang mga tao na magbigay ng inspirasyon sa iba na itaguyod ang kaunlaran sa pamamagitan ng masigasig na trabaho, entrepreneurship, at mga lehitimong aktibidad sa negosyo. Hindi dapat hikayatin ang hindi wastong paraan ng pagkakaroon ng kayamanan, at ang mga paglabag sa mga batas o regulasyon ay dapat pangasiwaan alinsunod sa batas.

Ang ikatlong prinsipyo ay tinukoy ni Xi bilang pangangailangan ng mga tao na gawin ang lahat ng kanilang makakaya habang nagtatrabaho sa abot ng kanilang makakaya. Ipinahayag niya ang pangangailangang mag-set up ng isang makatwirang balangkas ng pampublikong patakaran at bumuo ng isang makatwirang pattern ng pamamahagi kung saan ang lahat ay makakakuha ng isang patas na piraso ng pie. Kailangan ng Tsina na gumawa ng mas malaking pagsisikap at magpatibay ng mas epektibong mga hakbang upang makita na ang mga tao ay may higit na pakiramdam ng katuparan.

Gayunpaman, dapat ding magkaroon ng kamalayan ang Tsina sa agwat sa pagitan ng Tsina at mga mauunlad na bansa sa antas ng pag-unlad. Nagbabala si Pangulong Xi na hindi kayang tanggapin ng gobyerno ang lahat. Sa halip, ang pangunahing responsibilidad nito ay dapat na palakasin ang pagbuo ng mga proyektong may kaugnayan sa pampublikong kagalingan na pundamental, inklusibo, at nakatuon sa pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan.

Siya ay nagtapos sa pagsasabi na ang Tsina ay hindi dapat maghangad ng masyadong mataas o lumampas sa panlipunang seguridad, at umiwas sa idleness-breeding trap ng welfarism.

Ang South Africa ay nahulog sa ilan sa mga lacunas na binabalaan ni Pangulong Xi. Sa kabila ng suporta ng karamihan para sa isang uri ng pagmamay-ari ng estado batay sa mga primordial na tradisyon ng ubuntu sa Africa, iginiit ng South Africa na ilapat ang isang uri ng sistemang pang-ekonomiya na nakikinabang lamang sa ilang miyembro ng lipunan.

Sa turn, ang karamihan ay naiwan sa paligid ng pakinabang ng ekonomiya. Makakatulong ito sa Timog Africa na magpatibay at maglapat ng isang uri ng ekonomiya na mayroong “people first approach” bilang katwiran para sa pag-unlad at pagtatatag ng karaniwang kaunlaran gaya ng ipinangako sa simula ng demokrasya ng South Africa.

Pangalawa, ang mga pagtatangka sa welfarism sa anyo ng mga social grant ay nagkaroon ng kalaban na epekto kaysa nilayon. Nagbabala si Pangulong Xi laban sa “idleness-breeding trap of welfarism”.

Ang maagap na paninindigan at pagpayag para sa South Africa na matuto mula sa China sa panahon ng laban laban sa Covid ay magsisilbi rin nitong mabuti tungkol sa pagtatatag ng isang matatag na balangkas para sa karaniwang kasaganaan para sa lahat na nakasaad sa Freedom Charter, isang blueprint para sa inaasahang pantay na lipunan ng South Africa .

Ang paglulunsad ng National Development Plan 2030 na lampas sa panghabang yugto ng pagsasaliksik ay makikinabang sa bansa at hahantong sa karaniwang kaunlaran para sa lahat.

Binigyang-kahulugan ni Xi ang ikaapat at huling prinsipyo tungo sa pagtatatag ng karaniwang kaunlaran para sa lahat sa China bilang pagtugis ng incremental na pag-unlad. Itinuturo niya na bilang isang pangmatagalang layunin, ang pagkamit ng karaniwang kasaganaan ay magtatagal. Ang Tsina ay dapat magkaroon ng isang buong larawan ng pangmatagalan, masalimuot, at mabigat na katangian ng layuning ito, at kilalanin na upang matanto ito ay hindi tayo maaaring maghintay o magmadali. Binibigyang-diin ni Xi na ang ilang mauunlad na bansa ay nagsimulang mag-industriya ilang siglo na ang nakalilipas, ngunit bilang resulta ng mga kakulangan sa kanilang mga sistemang panlipunan, hindi lamang sila nabigo na sugpuin ang problema ng karaniwang kasaganaan, ngunit nahaharap sa lalong matinding pagkakaiba sa pagitan ng mayaman at mahirap.

Tinukoy ng China ang Zhejiang Province bilang isang demonstration zone para sa karaniwang kaunlaran. Hinimok niya na ang ibang mga lugar sa bansa ay dapat hikayatin na tuklasin ang mga epektibong landas na naaayon sa kanilang sariling mga kondisyon. Ang mga karanasang ito ay pagsasama-samahin sa ibang pagkakataon upang unti-unting mag-aplay upang maitaguyod at maisulong ang pagtatatag ng karaniwang kaunlaran sa buong bansa.

Ang mga pangkalahatang patnubay sa bagay na ito ay ang pagsunod sa pilosopiyang nakasentro sa mga tao ng pag-unlad, itaguyod ang karaniwang kaunlaran sa pamamagitan ng mataas na kalidad na pag-unlad, at maayos na balansehin ang ugnayan sa pagitan ng katarungan at kahusayan.

Ang Tsina ay nakatakdang magtatag ng mga pangunahing institusyonal na kaayusan na nagbibigay-daan sa koordinasyon at komplementaridad sa pagitan ng pangunahin, pangalawa, at tersiyaryong pamamahagi. Nilalayon ng China na paigtingin ang mga pagsisikap nitong i-regulate ang pamamahagi sa pamamagitan ng pagbubuwis, social insurance, at mga pagbabayad sa paglilipat habang nagsusumikap din na gawing mas tumpak ang mga pagsisikap na ito.

Ang ehersisyo ay naglalayong palawakin ang relatibong laki ng middle-income group, pataasin ang mga kita sa mga may mababang kita, maayos na pagsasaayos ng labis na kita, at pagbabawal sa bawal na kita, upang lumikha ng isang hugis-oliba na istraktura ng pamamahagi na mas malaki sa gitna. at mas maliit sa bawat dulo.

Ang konkreto at huling yugto ng pagtatatag ng karaniwang kaunlaran sa Tsina ay binubuo ng mga paunang yugto tungo sa isang mas malaking layunin ng pagbuo ng isang komunidad na may magkabahaging kinabukasan para sa sangkatauhan.

Si Paul Tembe ay isang dalubhasa sa South Africa sa China.

Ibahagi ang artikulong ito:

Ang EU Reporter ay naglalathala ng mga artikulo mula sa iba't ibang panlabas na mapagkukunan na nagpapahayag ng malawak na hanay ng mga pananaw. Ang mga posisyong kinuha sa mga artikulong ito ay hindi naman sa EU Reporter.

Nagte-trend