Ugnay sa amin

Uzbekistan

Ang diskarte sa pagkakapantay-pantay ng kasarian ay nagsisilbi sa katatagan at paglago sa Uzbekistan

IBAHAGI:

Nai-publish

on

Sa kasalukuyang yugto ng mga reporma sa Uzbekistan, ang mga reporma upang protektahan ang mga karapatan at lehitimong interes ng kababaihan, magbigay ng suportang panlipunan sa mga babaeng nangangailangan, at tiyaking sistematikong magaganap ang pagkakapantay-pantay ng kasarian. Ang diskarte para sa pagkamit ng pagkakapantay-pantay ng kasarian sa Uzbekistan hanggang 2030 ay pinagtibay upang dalhin ang mga bagay na ito sa isang qualitatively bagong antas, isinulat ni Malika Kadirkhanova.

Ang edad ng kasal para sa mga lalaki at babae ay itinakda sa 18, at ang listahan ng mga trabaho na may hindi kanais-nais na mga kondisyon sa pagtatrabaho, kung saan ang paggawa ng kababaihan ay ipinagbabawal sa kabuuan o bahagyang, ay inalis. Ang posisyon ng inspektor para sa pakikipagtulungan sa kababaihan ay ipinakilala sa internal affairs system.

Alinsunod sa Dekreto ng Pangulo ng 7 Marso 2022: "Sa mga hakbang upang higit pang mapabilis ang gawain sa sistematikong suporta ng pamilya at kababaihan", ang pambansang programa para sa pagtaas ng aktibidad ng kababaihan sa lahat ng sektor ng ekonomiya ng bansa, pati na rin ang naaprubahan ang buhay pampulitika at panlipunan noong 2022-2026. Ang ilang mga hakbang na naglalayong tiyakin ang panlipunan, pampulitika at pang-ekonomiyang mga karapatan ng kababaihan ay natukoy sa ilalim ng dokumentong ito at ang kanilang praktikal na pagpapatupad ay sinisiguro. Sa partikular, isang 4 na porsyentong quota ang inilaan para sa mga babaeng nasa hustong gulang mula sa mga pamilyang nangangailangan ng panlipunang proteksyon upang mag-aral sa isang mas mataas na institusyong pang-edukasyon.

Simula noong Pebrero 9, 2022, ang haba ng serbisyo para sa kababaihan, na kinabibilangan ng panahon ng maternity leave, ay tinaasan mula tatlong taon hanggang anim na taon. Ang panahon ng karanasan sa pagtatrabaho para sa mga batang may kapansanan mula pagkabata ay pinalawig mula 16 hanggang 18 taon.

Mula noong Setyembre 2022, ang mga allowance sa pagbubuntis at panganganak ay itinatag para sa mga kababaihan sa mga pribadong negosyo at organisasyon sa gastos ng badyet ng estado. Ang mga pautang sa edukasyon na walang interes ay ipinakilala para sa mga babaeng nag-aaral sa mga institusyong mas mataas na edukasyon, mga teknikal na paaralan at mga kolehiyo, at ang pamamaraan para sa pagbabayad ng estado ng mga bayarin sa kontrata ng lahat ng kababaihang nag-aaral sa antas ng master ay itinatag.

Ang pamamaraan para sa pagsakop sa mga kontratang pang-edukasyon ng mga miyembro ng pamilyang mababa ang kita, mga ulila o babaeng mag-aaral na pinagkaitan ng pangangalaga ng magulang nang walang kondisyon ng reimbursement sa gastos ng mga karagdagang mapagkukunan ng lokal na badyet ay ipinakilala. Bilang karagdagan, ang Alimony Fund ay itinatag, at sa kaso ng may utang ay dinala sa kriminal na pananagutan para sa pag-iwas sa pinansiyal na suporta ng kanyang menor de edad na anak, ang pagsasanay ng pagdidirekta sa pagbabayad ng mga pagbabayad ng alimony upang masakop ang mga atraso ay itinatag.

Ang mga repormang naglalayong radikal na pataasin ang papel ng kababaihan sa sosyo-politikal na buhay at larangan ng negosyo ng ating bansa ay nagpapatuloy pa rin. Isang natatanging sistema ang nilikha para sa paghahanda ng mga babaeng aktibong panlipunan para sa mga posisyon sa pamumuno, pagsasanay, at pagpapabuti ng kanilang mga kwalipikasyon. Bilang resulta, noong 2016, ang bilang ng mga pinuno ng kababaihan sa ating bansa ay 7%, noong 2020 ay tumaas ang bilang na ito sa 12%, noong 2022 hanggang 27%, at sa mga negosyante hanggang 25%.

anunsyo

Isang elektronikong database ng mga nangangakong babaeng kandidato na nagtatrabaho sa mga katawan at organisasyon ng estado ay nilikha, at isang reserbang listahan ng higit sa 25,000 kababaihan para sa pamumuno ay nilikha. Noong 2022, binuo ang isang programa para pataasin ang aktibidad ng kababaihan sa pampublikong pangangasiwa na may partisipasyon ng mga ministri at ahensya, at itinuro sa pagpapatupad.

Ngayon, sa sistema ng estado at mga pampublikong organisasyon, humigit-kumulang 1,400 kababaihan ang nagtatrabaho sa mga posisyon ng pamumuno sa antas ng mga republika at rehiyon, at higit sa 43,000 sa antas ng mga distrito at lungsod. 48 o 32% ng 150 na kinatawan na inihalal sa Legislative Chamber ay mga kababaihan. Hindi kalabisan na igiit na ang mga resultang ito ay nakakamit dahil sa mga kundisyon na nilikha para sa kababaihan sa larangan ng pulitika at pamamahala upang magsilbi sa kinabukasan ng ating bansa.

Ang Academy of Public Administration at ang State Committee for Family and Women ay bumuo ng 552-oras na programang "School for Women Leaders" para sa pagsasanay ng mga babaeng lider. Bilang bahagi ng programa, 100 aktibong kababaihan ang sinanay. Ang data sa 142 babaeng nagtapos ng Academy sa panahon ng 1996-2021 ay pinagsama-sama at kasama sa database ng pambansang reserba ng tauhan. Kasabay nito, nilikha ang isang sistema ng impormasyon upang itala ang mga kababaihang biktima ng panliligalig at karahasan. 29 na sentro, kabilang ang 1 republican center, 14 na rehiyonal na sentro at 14 na huwarang inter-district center para sa rehabilitasyon at adaptasyon ng kababaihan ay epektibong gumagana.

KARAGDAGANG PAGPAPALAKAS NG LEGAL NA BALANGKAS

Ang mga kababaihan ay gumagawa ng isang karapat-dapat na kontribusyon sa pag-unlad ng Bagong Uzbekistan. Ito ang resulta ng mga repormang ipinatupad upang palakasin ang impluwensya ng kababaihan at protektahan ang kanilang mga karapatan at interes sa pinakapangunahing aspeto ng lipunan - pampulitika, pang-ekonomiya, at panlipunang larangan.

Sa nakalipas na mga taon, ang mga makabuluhang pagsisikap ay ginawa upang higit na palakasin ang legal na batayan para sa pagtiyak ng pagkakapantay-pantay ng kasarian sa lahat ng mga lugar. Ang mga mahahalagang hakbang ay ginawa upang palakasin ang pambatasan at institusyonal na batayan ng pagkamit ng mga layuning ito, at higit sa 20 normatibong mga legal na dokumento ang pinagtibay na naglalayong higit pang mapabuti ang sistema ng komprehensibong suporta ng kababaihan, proteksyon ng kanilang mga karapatan at legal na interes.

Ang mga konsepto ng "gender expertise" at "gender audit" ay ipinakilala sa pambansang batas. Isang batas ang pinagtibay sa pagpapasimple ng legal na batayan ng pamamaraan ng pag-aampon. Ang mga nakagawa ng menor de edad na krimen at nagsilbi ng sentensiya ay pinahintulutan na mag-ampon ng bata alinsunod sa dokumentong ito.

Higit pa rito, isang batas ang pinagtibay upang garantiya ang mga karapatan ng kababaihan sa mahihirap na sitwasyong panlipunan. Batay sa rekomendasyon ng UN, ang Batas "Sa Proteksyon ng Kababaihan mula sa Panliligalig at Pang-aabuso" at iba pang nauugnay na legal na dokumento ay pinahusay, ang konsepto ng "karahasan sa tahanan" ay kasama sa batas, at ang responsibilidad para sa karahasan sa tahanan ay itinatag bilang isang hiwalay na krimen. Sa kasalukuyan, ang mekanismo ng proteksyon ng kababaihan mula sa panliligalig at pang-aabuso ay napabuti, at ang isang draft na batas na tumutukoy sa pamamaraan para sa pag-isyu ng warrant ng proteksyon para sa isang taon sa pamamagitan ng desisyon ng korte ay binuo at isinumite sa Legislative Chamber.

Sa loob ng balangkas ng Gender Equality Strategy ng Republika ng Uzbekistan pagsapit ng 2030, ang Central Election Commission ay nagtatag ng 11 indicator na sumusubaybay sa partisipasyon ng kababaihan at kalalakihan sa pantay na batayan sa lahat ng yugto ng halalan upang maisangkot ang kababaihan at kalalakihan sa proseso ng halalan sa pantay na termino, upang matiyak ang pantay na karapatan at pagkakataon para sa kababaihan at kalalakihan sa pagbuo ng mga komisyon sa halalan. Noong 2022, ang kahalagahan ng kababaihan at ang pagbibigay ng mga karapatan sa paggawa ay itinakda bilang hiwalay na mga tagapagpahiwatig sa pagraranggo ng mga solong departamento ng tauhan sa mga katawan at organisasyon ng estado.

Ang batayan ng ligal na regulasyon ng mga relasyon sa paggawa ay napabuti sa Labor Code na pinagtibay noong 2022 alinsunod sa mga internasyonal na pamantayan sa mga karapatang pantao at paggawa. Mahigit sa dalawampung bagong pamantayan na nagpoprotekta sa mga karapatan ng kababaihan sa paggawa ay kasama sa Kodigong ito. Sa partikular, ang mga karapatan ng mga mamamayan na itapon ang kanilang mga kakayahan upang magtrabaho, gamitin ang mga ito sa anumang anyo na hindi ipinagbabawal ng batas, upang malayang pumili ng uri ng pagsasanay, propesyon at espesyalidad, lugar ng trabaho at mga kondisyon sa pagtatrabaho ay partikular na pinalakas.

PAGSASANAY NG MGA INTERNATIONAL NA DOKUMENTO

Ang Uzbekistan ay nagsusumite ng mga pana-panahong pambansang ulat sa UN Human Rights Council sa pagpapatupad ng mga internasyonal na kombensiyon at kasunduan. Ang pangangasiwa ng parlyamentaryo sa pagsunod sa mga internasyonal na obligasyon sa larangan ng karapatang pantao ay itinatag.

Bilang bahagi ng pagpapatupad ng diskarte sa kasarian, ang isyu ng pagpapatupad ng mga kumbensyon ng International Labor Organization na "Pantay na ugnayan at pantay na pagkakataon para sa mga manggagawang kababaihan at kalalakihan: mga manggagawang may mga responsibilidad sa pamilya", "Part-time na trabaho", at "Housekeeping" sa isinaalang-alang ang ating pambansang batas. Binuo ang mga panukala sa pagiging angkop ng pag-akyat ng Republika ng Uzbekistan sa Hague Convention sa internasyonal na pagkakasunud-sunod ng suporta sa bata at iba pang anyo ng suporta sa pamilya. Sa kasalukuyan, ang isang draft na batas ay nasa proseso ng pagsasabatas sa internasyonal na dokumentong ito.

Noong nakaraang taon, ang pambansang plano ng aksyon para sa pagpapatupad ng resolusyon ng UN Security Council na "Women, Peace and Security" at ang "roadmap" para sa 2022-2025 ay inaprubahan ng republican commission sa pagtaas ng papel ng kababaihan at babae sa lipunan, kasarian. pagkakapantay-pantay at mga isyu sa pamilya. Batay sa dokumentong ito, napagpasyahan na magpatibay ng mga pansamantalang espesyal na hakbang upang madagdagan ang bilang ng kababaihan sa mga posisyon sa pamumuno at hikayatin sila.

Dagdag pa rito, sinimulan na ang gawain upang maiwasan ang mga kaso ng karahasan laban sa kababaihan, palawakin ang kanilang proteksyon, palakasin ang paglaban sa human trafficking, kabilang ang trafficking ng kababaihan at mga bata, at pataasin ang kahandaan at responsibilidad ng mga karampatang katawan ng estado na pigilan ang panganib ng karahasan laban sa kababaihan.

Ang regulasyon ng mga isyu na may kaugnayan sa mga karapatan ng mga migranteng manggagawa ay partikular na kahalagahan para sa Uzbekistan. Samakatuwid, noong 2019, ang ating bansa ay naging miyembro ng International Organization for Migration. Ang isang espesyal na pondo ay itinatag upang suportahan ang mga taong nagtatrabaho sa ibang bansa, upang protektahan ang kanilang mga karapatan at interes. Noong 2022, kinilala ng koalisyon ng "Cotton Campaign", na pinagsasama-sama ang mga kumpanyang gumagawa ng mga natapos na produkto mula sa cotton at nangangalakal ng mga produktong cotton, ang kumpletong pag-aalis ng sapilitang at child labor sa Uzbekistan at kinansela ang pagbabawal sa Uzbek cotton. Bukod dito, sa taunang ulat ng US Department of Labor "Listahan ng mga kalakal na ginawa ng child labor at forced labor - 2022", ang Uzbek cotton ay inalis sa listahan ng mga produkto na ginawa ng child labor at forced labor.

Ngayon, ang mga reporma sa konstitusyon ay ipinatutupad sa ating bansa. Ang draft ng konstitusyonal na batas "Sa mga susog at mga karagdagan sa Konstitusyon ng Republika ng Uzbekistan" ay inihanda. Ang draft na batas ay sumailalim sa gender-legal na kadalubhasaan.

Noong Hulyo 20, 2022, isang internasyonal na pampublikong talakayan (konsultasyon) ang ginanap sa lungsod ng Tashkent sa paksang "Pagninilay ng mga probisyon sa mga karapatan ng kababaihan sa mga konstitusyon ng mundo". Sa kaganapan, ang mga mungkahi ay ginawa para sa karagdagang pagbuo ng konstitusyonal at legal na batayan ng pagtiyak ng epektibong proteksyon ng dignidad, karapatan, kalayaan at legal na interes ng kababaihan.

Ngayon sa ating bansa, ang pagtiyak sa mga karapatan at interes ng kababaihan, pagkakapantay-pantay ng kasarian, pagpapaunlad ng entrepreneurship ng kababaihan, paglikha ng mga bagong trabaho para sa kanila, at pagpapabuti ng mga kondisyon sa pagtatrabaho at pamumuhay ay naging priyoridad ng patakaran ng estado. Ito naman, ay nagsisilbing dagdagan ang impluwensya ng kababaihan sa pinakapangunahing aspeto ng lipunan - politikal, ekonomiya, at panlipunang mga larangan, ang kanilang aktibidad sa bawat larangan, at ang pakikilahok ng ating mga kapatid sa buhay ng lipunan ay lumalawak taon-taon. .

Malika Kadirkhanova, tagapangulo ng Komite ng Senado ng Oliy Majlis on Women and Gender Equality.

Ibahagi ang artikulong ito:

Ang EU Reporter ay naglalathala ng mga artikulo mula sa iba't ibang panlabas na mapagkukunan na nagpapahayag ng malawak na hanay ng mga pananaw. Ang mga posisyong kinuha sa mga artikulong ito ay hindi naman sa EU Reporter.

Nagte-trend