Ugnay sa amin

Uzbekistan

Samarkand action plan para sa pagpapaunlad ng edukasyon sa karapatang pantao

IBAHAGI:

Nai-publish

on

Ang Samarkand, na matatagpuan sa sangang-daan ng Great Silk Road, ay muling naging lugar kung saan ipinapatupad ang mga pandaigdigang inisyatiba. Kaya, sa sinaunang lungsod na ito, ginanap ang Global Forum na "Edukasyon sa Karapatang Pantao". Ang inisyatiba upang isagawa ang prestihiyosong internasyonal na forum na ito ay iniharap ng Pangulo ng Republika ng Uzbekistan sa ika-76 na sesyon ng UN General Assembly at ang ika-46 na sesyon ng UN Human Rights Council. Sa kabuuan, mahigit 120 internasyonal na eksperto ang nakibahagi sa Global Forum, kabilang ang mga matataas na opisyal, mga espesyalista sa edukasyon sa karapatang pantao mula sa higit sa 30 bansa sa mundo, mga kinatawan ng mga katawan ng gobyerno, mga 15 internasyonal at rehiyonal na organisasyon, mga dalubhasang institusyong pang-edukasyon, non-governmental non-profit na organisasyon at iba pang institusyon ng civil society. Si Akmal Saidov, (nakalarawan), ang direktor ng National Human Rights Center ng Republika ng Uzbekistan, ay nagsusulat tungkol sa mga layunin at layunin ng prestihiyosong internasyonal na kaganapang ito.

Ang edukasyon sa karapatang pantao ay mahalaga sa pagtataguyod ng pangkalahatang paggalang at pangkalahatang pagtalima ng mga karapatang pantao. Ang Artikulo 26 ng Pandaigdigang Deklarasyon ng mga Karapatang Pantao ay tumutukoy: bawat tao ay may karapatan sa edukasyon, na dapat ay naglalayong ganap na pag-unlad ng pagkatao ng tao at pagtaas ng paggalang sa mga karapatang pantao at mga pangunahing kalayaan.

Ang layunin ng edukasyon sa karapatang pantao ay upang lumikha ng isang mundo kung saan ang mga karapatan ng bawat isa ay iginagalang, ang mga karapatan at obligasyon ay nauunawaan, ang mga paglabag sa mga ito ay kinikilala at ang mga aksyon ay isinasagawa upang protektahan ang mga ito. Ang edukasyon ay dapat magsulong ng pagkakaunawaan, pagpaparaya at pakikipagkaibigan sa lahat ng mga tao, mga pangkat ng lahi at relihiyon, at ang mga gawaing pangkapayapaan ng United Nations.

Noon pang 1993, sa World Conference on Human Rights sa Vienna, ito ay nakasaad na ang edukasyon sa karapatang pantao ay mahalaga para sa pag-unlad at pagkamit ng napapanatiling at maayos na relasyon sa pagitan ng mga bansa at para sa pagtataguyod ng mutual na pagkakaunawaan, pagpaparaya at kapayapaan. At noong 1994, idineklara ng UN General Assembly ang panahon mula 1995 hanggang 2004 bilang ang United Nations Decade for Human Rights Education at nanawagan sa lahat ng estado na isulong ang edukasyon, pagpapalaganap at impormasyon upang lumikha ng isang unibersal na kultura.

Noong 2011, pinagtibay ng United Nations ang United Nations Declaration on Human Rights Education and Training, na nagsasaad na ang bawat isa ay may karapatang malaman, maghanap at tumanggap ng impormasyon tungkol sa lahat ng karapatang pantao at mga pangunahing kalayaan at magkaroon ng access sa edukasyon at pagsasanay sa larangan ng karapatang pantao.

Ang Deklarasyon ay nagsasaad din na ang edukasyon at pagsasanay sa karapatang pantao ay mahalaga sa pagtataguyod ng unibersal na paggalang at pagtalima sa mga karapatang pantao at mga pangunahing kalayaan ng lahat ng tao, alinsunod sa mga prinsipyo ng universality, indivisibility at interdependence ng mga karapatang pantao.

Ang mga probisyon na may kaugnayan sa edukasyon sa karapatang pantao ay kasama rin sa maraming internasyonal na instrumento, kabilang ang International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ang mga convention sa mga karapatan ng bata at sa pag-aalis ng lahat ng anyo ng diskriminasyon laban sa kababaihan, ang International Convention on ang Pag-aalis ng Lahat ng Anyo ng Diskriminasyon sa Lahi.

anunsyo

Kasama sa edukasyon sa karapatang pantao ang tatlong aspeto:

una, pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa mga karapatang pantao: kung ano ang mga ito, kung paano ito ginagarantiyahan o pinoprotektahan;

pangalawa, pagtuturo at edukasyon sa pamamagitan ng mga karapatang pantao, na kinikilala na ang konteksto at paraan ng edukasyon sa karapatang pantao ay dapat na organisado at nakahanay sa mga halaga ng karapatang pantao (hal. ang proseso ng pag-aaral ay kasinghalaga ng nilalaman nito;

pangatlo, pagtuturo at pagtuturo sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng mga kakayahan at pag-uugali ng mga tao upang magamit nila ang mga halaga ng karapatang pantao sa kanilang buhay at, mag-isa o kasama ng iba, upang kumilos upang itaguyod at protektahan ang mga karapatang pantao.

Gaya ng sinabi ng UN High Commissioner for Human Rights na si Volker Türk, ang mga karapatang pantao ay ang karaniwang wika ng sangkatauhan. Kailangan natin ng isang sistema ng karapatang pantao na tumutugon sa boses ng lahat. Sa lahat ng bagay na may kinalaman sa karapatang pantao, dapat tayong kumilos bilang nagkakaisang prente.

Ang Deklarasyon ng UN sa Edukasyon at Pagsasanay sa Mga Karapatang Pantao ginagawang responsable ang mga miyembrong estado ng UN sa pagbibigay ng edukasyon at pagsasanay para sa mga karapatang pantao. Ayon sa Deklarasyon:

una, dapat itaguyod ng bawat indibidwal at miyembro ng lipunan ang paggalang sa mga karapatang pantao at mga pangunahing kalayaan sa pamamagitan ng edukasyon at pagsasanay;

pangalawa, lahat ay may karapatan sa edukasyon, na dapat ay naglalayong komprehensibong pag-unlad ng pagkatao ng tao, pagpapahalaga sa sarili, at gayundin upang ang lahat ng mga tao ay maging kapaki-pakinabang na mga kalahok sa isang malayang lipunan, ang pagbuo ng pagkakaunawaan sa isa't isa, pagpaparaya at pakikipagkaibigan sa pagitan ng mga tao. lahat ng nasyonalidad, lahi, etniko o relihiyosong grupo;

pangatlo, Ang edukasyon sa karapatang pantao ay nagsisilbi upang pahusayin ang kultura ng mga karapatang pantao, na kinapapalooban ng kamalayan sa mga karapatan at kalayaan at ang kanilang aktibong paggamit, pagsunod sa mga obligasyon upang makabuo ng isang demokratikong lipunan;

pang-apat, Ang edukasyon sa karapatang pantao ay mahalaga sa pagtataguyod ng paggalang sa mga karapatang pantao ng lahat at pagtiyak ng kanilang buong pagtalima;

panglima, Ang edukasyon sa karapatang pantao ay may mahalagang papel sa pagtiyak ng buong partisipasyon ng mga tao sa lahat ng proseso ng paggawa ng desisyon na nakakaapekto sa kanilang buhay sa personal, pampulitika, pang-ekonomiya, panlipunan, kultura at kapaligiran, gayundin sa pag-iwas sa mga paglabag at tunggalian.

Sa madaling salita, ang edukasyon sa karapatang pantao ay isang mahalagang proseso na kinasasangkutan ng lahat ng tao, lalo na ang mga kabataan. Ang Deklarasyon ng UN sa Edukasyon at Pagsasanay sa Mga Karapatang Pantao ay naglalayon na maisakatuparan ang mga marangal na layunin sa isang pandaigdigang saklaw.

Ang mga panukala para sa ikalimang yugto ng World Program for Human Rights Education ay tinalakay sa Global Forum. Ang Programa ay isang patuloy na inisyatiba. Upang matulungan ang prosesong ito na maabot ang lahat ng larangan ng buhay, kritikal na ipatupad ng mga bansa ang edukasyon sa karapatang pantao sa mga elementarya at sekondaryang paaralan, unibersidad, guro at aktibista, serbisyong sibil, tagapagpatupad ng batas at militar, at media. Ang World Program ay isang kapaki-pakinabang na tool upang makatulong na palakasin ang pagpapatupad ng UN Declaration on Human Rights Education and Training sa pambansang antas.

Ang World Program for Human Rights Education ay binuo noong 2004. Sa unang yugto (2005-2009), ang pangunahing pokus ay ang edukasyon sa karapatang pantao sa mga institusyong pang-edukasyon sa elementarya at sekondarya; ang pangalawa (2010-2014) ay nakatuon sa sistema ng mas mataas na edukasyon at pagsasagawa ng mga programa sa pagsasanay sa karapatang pantao sa mga guro at tagapagturo, mga tagapaglingkod sibil, mga opisyal ng pagpapatupad ng batas at mga tauhan ng militar sa lahat ng antas; sa ikatlo (2015-2019) - sa mga kinatawan ng media.

Mula 2020 hanggang 2024, ipinapatupad ang ikaapat na yugto, na nakatuon sa kabataan. Kaya, ang mga sumusunod na gawain ay ibinigay:

- pagtuturo at pagtuturo sa mga kabataan sa diwa ng pagkakapantay-pantay, paggalang sa mga karapatang pantao at walang diskriminasyon, na nagpapahintulot sa paglikha ng isang inklusibo at mapayapang lipunan;

- pagbibigay ng espesyal na atensyon sa mga kababaihan at mga bata alinsunod sa prinsipyo ng "walang pag-iiwan ng sinuman" ng 2030 Agenda para sa Sustainable Development, pag-oorganisa ng edukasyon sa karapatang pantao para sa mga gurong nagtatrabaho kasama ang mga kawani ng pagtuturo;

- pagsasagawa ng may-katuturang pananaliksik, pagsusuri at pagpapalitan ng mga pinakamahusay na kasanayan sa larangan ng edukasyon sa karapatang pantao.

Ang resolusyon ng UN Human Rights Council na may petsang Oktubre 6, 2022 ay nakasaad sa mga positibong hakbangin ng iba't ibang partido sa ika-apat na yugto, at gumawa ng mga rekomendasyon upang paigtingin ang pagpapatupad ng mga yugto ng World Education Program sa lahat ng lugar.

Itinaas ng resolusyong ito ang isyu ng pagbabalangkas ng mga panukala para sa ikalimang yugto ng World Program for Human Rights Education. Ang Opisina ng Mataas na Komisyoner ng UN para sa Mga Karapatang Pantao ay inirerekomenda na humingi ng mga pananaw ng lahat ng istruktura, estado, institusyon ng lipunang sibil at stakeholder ng UN sa paksang ito.

Ang gawaing ito ay itinakda bilang isa sa mga pangunahing at bago ang mga kalahok ng Pandaigdigang Forum "Edukasyon sa Karapatang Pantao" sa Uzbekistan. Sinasalamin nito ang kaugnayan ng kaganapan, na tumugon sa mga isyu ng pandaigdigang kahalagahan, mahalaga para sa lahat ng sangkatauhan, ang higit pang pandaigdigang pag-unlad ng edukasyon sa larangan ng karapatang pantao.

Ang Uzbekistan ay aktibong nakikilahok sa pagpapatupad ng mga internasyonal na dokumento na may kaugnayan sa edukasyon sa karapatang pantao. Kapansin-pansin na maraming trabaho ang nagawa sa larangan ng karapatang pantao sa New Uzbekistan, kabilang ang pagpapabuti ng edukasyon sa direksyong ito.

Ang edukasyon sa larangan ng karapatang pantao ay isa sa mga prayoridad na direksyon ng patakaran ng estado sa Uzbekistan para sa pagbuo ng isang kultura ng karapatang pantao.

Ang Pangulo ng Republika ng Uzbekistan na si Shavkat Mirziyoyev ay naglagay ng mga inisyatiba na naglalayong komprehensibong tiyakin ang mga karapatan, kalayaan at lehitimong interes ng isang tao. Sa kanilang batayan, anim na mga resolusyon ng United Nations General Assembly ang pinagtibay na.

Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng pambansang estado, ang Republika ng Uzbekistan ay nahalal sa UN Human Rights Council, na nangangahulugang isang pagpapahayag ng mataas na pagkilala mula sa komunidad ng mundo at suporta para sa pagpapatupad ng bagong patakarang panlabas ng ating bansa, kabilang ang sa larangan ng higit pang komprehensibong pag-unlad ng pakikipagtulungan sa mga internasyonal na organisasyon at mga dayuhang bansa.

Alinsunod sa utos ng Pangulo na may petsang Hunyo 7, 2021, ang Pambansang Komisyon para sa pagpapatupad ng ikaapat na yugto ng World Program for Human Rights Education sa Republika ng Uzbekistan ay itinatag sa Republika ng Uzbekistan, na binubuo ng mga kinatawan ng ang Senado ng Oliy Majlis, ang mga ministri ng foreign affairs, hustisya, mas mataas at sekondaryang espesyalisadong edukasyon, pampublikong edukasyon, ang Ahensya para sa mga Ugnayang Kabataan, ang Ombudsman, ang Konseho ng Federation of Trade Unions, mga non-governmental na non-profit na organisasyon, ang media, gayundin ang mga pinuno ng mga rehiyon. Ang layunin ay upang itaas ang kamalayan sa mga pamantayan at prinsipyo ng unibersal na proteksyon ng mga karapatang pantao, mga internasyonal na garantiya para sa proteksyon ng mga karapatang pantao at mga pangunahing kalayaan, pati na rin ang pagiging epektibo ng trabaho sa direksyon na ito.

Kasabay nito, sa pakikilahok ng mga miyembro ng Pambansang Komisyon, a binuo ang draft ng National Program for Human Rights Education. Sa paghahanda nito, umasa tayo sa mga pamantayan at pamantayan ng mga internasyonal na kasunduan, sa mga rekomendasyon ng mga katawan ng UN na responsable para sa karapatang pantao, gayundin sa makasaysayang, pambansa at kultural na mga halaga ng ating lipunan.

Nang ipahayag ang prinsipyo ng primacy ng internasyonal na batas sa Konstitusyon, ang Uzbekistan ay sumang-ayon sa maraming mga internasyonal na kombensiyon na naglalayong i-secure at protektahan ang mga karapatang pantao at kalayaan (kabilang ang iba't ibang kategorya ng mga mamamayan - kababaihan, mga bata, mga taong may kapansanan), at ipinapalagay ang mga obligasyon na lumikha ang kinakailangang organisasyonal at legal na mga kondisyon para sa pagtataguyod at proteksyon ng mga karapatang pantao at kalayaan sa kanilang teritoryo.

Ipinapatupad ng Bagong Uzbekistan ang patakaran nito sa karapatang pantao batay sa mga sumusunod na prinsipyo:

- pagsunod sa pangkalahatang kinikilalang mga ideya at halaga ng mga karapatang pantao, gayundin sa mga internasyonal na obligasyon nito;

- ang patakaran ng estado sa larangan ng karapatang pantao ay sumusunod mula sa prayoridad na pambansang interes, na batay sa pagbuo ng legal na estado at isang matatag na lipunang sibil;

- ang prinsipyo ng balanse ng mga interes ng indibidwal, lipunan at estado, na naayos sa Konstitusyon ng Republika ng Uzbekistan;

- ang ebolusyonaryong katangian ng patuloy na mga repormang pampulitika at sosyo-ekonomiko;

- pagiging bukas at transparency, dahil handa ang Uzbekistan na talakayin at lutasin ang mga problema sa lugar na ito sa pakikipag-usap sa lahat ng istruktura ng civil society at sa mga internasyonal na kasosyo.

Sa loob ng balangkas ng Pambansang Istratehiya ng Republika ng Uzbekistan sa Mga Karapatang Pantao, ang gawain ng pagpapakilala ng mga kurso sa pagsasanay sa mga karapatang pantao para sa mas mataas na institusyong pang-edukasyon ay tinukoy. Ang trabaho sa direksyon na ito ay patuloy na patuloy.

Ang Uzbekistan ay aktibong nakikilahok din sa kampanya para sa World Program for Human Rights Education, ang pagpapatupad ng mga probisyon ng UN Declaration on Education and Training in Human Rights. Sa malapit na pakikipagtulungan sa mga internasyonal na kasosyo, higit sa 120 pangunahing internasyonal na legal na dokumento sa mga karapatang pantao ang naisalin sa wika ng estado at nai-publish sa malalaking edisyon.

Ang mga isyu ng pagtalima at proteksyon ng mga karapatang sibil at pampulitika, mga internasyonal na dokumento at pambansang batas ay kasama sa kurikulum ng mga institusyong pang-edukasyon ng pangkalahatang sekondarya, sekondaryang dalubhasa, bokasyonal at mas mataas na edukasyon, mga advanced na sistema ng pagsasanay para sa pedagogical, medikal at panlipunang manggagawa, mamamahayag, hukom , mga opisyal ng pagpapatupad ng batas at mga abogado.

Isang landmark na kaganapan ang paglikha ng consortium ng mga law school sa bansa na may layuning magbukas ng a master's program sa karapatang pantao. Kabilang dito ang Academy of the General Prosecutor's Office of the Republic of Uzbekistan, ang National Human Rights Center, ang Tashkent State Law University, ang Unibersidad ng World Economy at Diplomacy.

Upang hikayatin ang mga aktibong kinatawan ng mga institusyon ng lipunang sibil, mga katawan ng estado at mga organisasyon, sa pamamagitan ng isang atas ng Gabinete ng mga Ministro ng Republika ng Uzbekistan, ang badge na “Inson huquqlari himoyashi uchun” (“Para sa proteksyon ng mga karapatang pantao”) ay itinatag, na iginagawad taun-taon sa Disyembre 10 - sa International Human Rights Day - para sa mga merito sa larangan ng proteksyon ng karapatang pantao.

Ang pangunahing layunin ng Samarkand Global Forum ay upang buod ng mga intermediate na resulta ng pagpapatupad ng UN Declaration on Human Rights Education and Training at ang UN World Program for Human Rights Education, gayundin ang pag-aayos ng pagtatanghal ng mga pinakamahuhusay na kasanayan, pinakamahusay na kasanayan at makabagong mga diskarte sa lugar na ito, pagpapalitan ng kuru-kuro at pagbuo ng mga rekomendasyon para sa pagpapabuti ng edukasyon at pagsasanay sa karapatang pantao sa internasyonal, rehiyonal at pambansang antas.

Ang mga eksperto ay binigyan ng ilang mga gawain, kabilang ang:

- talakayin ang internasyonal, rehiyonal at pambansang karanasan at mga diskarte sa sistema ng edukasyon sa karapatang pantao na may kaugnayan sa pagpapatupad ng mga probisyon ng UN Declaration on Human Rights Education and Training;

- pag-aralan ang kontribusyon ng edukasyon sa karapatang pantao sa paglutas ng mga kagyat na problema, lalo na, sa pag-iwas sa diskriminasyon, karahasan at ekstremismo;

- pag-aralan ang data sa pagpapatupad ng edukasyon at pagpapalaki sa larangan ng karapatang pantao sa pambansang antas sa mga nakaraang taon, maghanda ng mga panukala sa kanila;

- tiyakin ang pagpapalitan ng impormasyon (sa pamamagitan ng pagtukoy, pagkolekta at pagpapalaganap) sa mga internasyonal, rehiyonal at pambansang pinakamahusay na kasanayan, gayundin sa mga umiiral na materyales, institusyon at programa;

- batay sa mga kinakailangan ng Deklarasyon ng UN sa Edukasyon at Pagsasanay sa Mga Karapatang Pantao at ang 2030 Sustainable Development Goals, ito ay binalak na makamit ang mga huwarang resulta sa higit pang pagtataguyod ng pagpapatupad ng edukasyon sa karapatang pantao sa pambansang antas sa mga susunod na taon.

Ang Samarkand Conference ay inorganisa sa pakikipagtulungan sa ating mga internasyonal at dayuhang kasosyo, tulad ng Opisina ng UN High Commissioner for Human Rights, ang Regional Office ng High Commissioner for Human Rights para sa Central Asia, ang UN team sa ating bansa, ang OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, ang Office of the Coordinator OSCE projects sa Uzbekistan at ang Friedrich Ebert Foundation.

Sa pagtatapos ng Global Forum:

- buod ng mga resulta ng pagpapatupad ng UN Declaration on Human Rights Education and Training at ang World Program for Human Rights Education;

- nasuri ang saklaw ng aplikasyon ng mga umiiral na internasyonal at rehiyonal na mga dokumento at diskarte sa larangan ng edukasyon;

- natukoy ang mga pangunahing gawain para sa pagpapatupad ng World Program for Human Rights Education;

- ang mga partikular na panukala para sa ikalimang yugto ng World Program for Human Rights Education ay binuo;

- Ang mga programa at rekomendasyong pang-edukasyon ay binago na isinasaalang-alang ang mga uso pagkatapos ng pandemya.

Sa huling araw ng forum, batay sa mga panukala ng mga kalahok, ang Samarkand Action Plan para sa 2023-2025 para sa pagpapaunlad ng edukasyon sa karapatang pantao ay pinagtibay.

Bilang bahagi ng Global Forum, ang mga master class sa edukasyon sa karapatang pantao ay ginanap din, na ginanap sa offline at online na mga format batay sa mga internasyonal na pinakamahusay na kasanayan. Ang mga kagiliw-giliw na lektura at debate sa mga kilalang propesor na inimbitahan mula sa iba't ibang unibersidad sa mundo, ay lumikha ng komportableng espasyo para sa isang buhay na buhay na diyalogo at praktikal na mga sesyon ng tanong at sagot.

Higit sa 6,500 propesor at guro mula sa higit sa 20 mas mataas na institusyong pang-edukasyon at mga institusyong pananaliksik tumatakbo sa lahat ng rehiyon ng bansa, mga mag-aaral at nagtapos na mga mag-aaral, ang mga batang siyentipiko na kasangkot sa mga aktibidad na pang-agham ay nakibahagi sa mga master class. Gayundin, ang mga mag-aaral ng 14 na kolehiyo ng batas ng Ministri ng Hustisya ng Republika ng Uzbekistan ay aktibong nakibahagi sa pang-edukasyon at ligal na kaganapan.

Bilang karagdagan, sa loob ng balangkas ng Global Forum, anim na kababayan, dalawang dayuhang mamamayan at dalawang NGO ang ginawaran ng mga badge na "Inson huquqlari himoyashi uchun".

Sa pangkalahatan, ang mga resulta ng pagpapatupad ng edukasyon sa karapatang pantao ay magsisilbing pagtaas ng kamalayan ng mga mamamayan sa lugar na ito. Dapat malaman at ipagtanggol ng mga tao ang kanilang mga karapatan at siguraduhing mapoprotektahan sila, matukoy ang mga partikular na paglabag sa karapatang pantao.

Ang edukasyon sa karapatang pantao ay nag-aambag sa pagtatamo ng mga kasanayan at kakayahan upang ipaglaban at ipagtanggol ang mga karapatan ng isang tao, gayundin sa pagsasakatuparan na ang mga karapatan at kalayaan ay ang pinakamataas na halaga ng sangkatauhan.

Ibahagi ang artikulong ito:

Ang EU Reporter ay naglalathala ng mga artikulo mula sa iba't ibang panlabas na mapagkukunan na nagpapahayag ng malawak na hanay ng mga pananaw. Ang mga posisyong kinuha sa mga artikulong ito ay hindi naman sa EU Reporter.

Nagte-trend