Latest News Video

  • Uri ng error: "Ipinagbabawal". Error message: "Tagumpay sa Pang-araw-araw na Limitasyon. Ang quota ay mai-reset sa hatinggabi ng Pacific Time (PT). Maaari mong subaybayan ang iyong paggamit ng quota at ayusin ang mga limitasyon sa API Console: https://console.developers.google.com/apis/api /youtube.googleapis.com/quotas?project=707427339209 "Domain:" paggamitLimits ". Dahilan: "araw-arawLimitEx Tagumpay".

    Ang ibig mo bang idinagdag ng iyong sariling Google API key? Tingnan ang Tulungan.

    Mag-check in YouTube kung ang id UCGuwhWsRyV-cHOV9TXXSVvQ ay kabilang sa isang maalinsangan. Suriin ang Madalas na Katanungan ng plugin o magpadala ng mga mensahe ng error sa suportahan.