Ugnay sa amin

ipagdiriwang bawat taon ng mga Kristiyano sa Pasko ng Pagkabuhay. "Magbabangon tayong muli at ang ating katedral ay babangon muli