Ang kadalubhasaan sa IT uncovers palsipikasyon na ginawa ng mga Espanyol pulis sa '#Kokorev Kaso'

| March 13, 2018

Ang mga pulis ng Espanyol ay gumawa ng mga dokumento at pinipilit upang bigyang-katwiran ang mga buwan ng 28 ng pagpigil sa paglilitis para kay Vladimir Kokorev, sa kanyang asawa at sa kanilang anak. Ayon sa isang ulat ng isang kilalang Espanyol IT expert, si Juan Martos Luque, ang mga supinente na mga dokumento laban sa negosyante ng mga Ruso-Hudyo na pinagmulan, ay nilikha ilang buwan pagkatapos ng kanyang pag-aresto, ng tao o mga taong kinilala bilang DGP - Direccion General de Policia - na magkakasabay sa mga opisyal na pangalan ng mga computer na kabilang sa Espanyol Police Department.

Vladimir Kokorev

Si Vladimir Kokorev, ang kanyang asawa at anak na lalaki ay pinalabas mula sa Panama hanggang sa Canary Islands (Espanya) noong Oktubre 2015, kung saan, sa mga utos ng Espanyol na hukom na si Ana Isabel de Vega Serrano, sila ay pinigil sa bilangguan, na walang tiyak na singil, demanda, o petsa para sa pagsubok, sa ilalim ng pagkukunwari ng "patuloy na" at "sikretong" pagsisiyasat.

Ang pagiging lihim ng pagsisiyasat (ipinagbabawal sa ilalim ng mga regulasyon ng European Community at Human Rights Treaties, pati na rin ng mga sariling batas ng Espanya, na binabalewala ni Judge Serrano) ay inilabas 18 na mga buwan mamaya, sa Pebrero 2017, sa malaking bahagi dahil sa presyon mula sa Parlamento ng Europa .

Gayunpaman, kahit na matapos ang pagtigil sa pag-aari, walang tiyak na katibayan ng anumang kasalanan ay matatagpuan sa mga file ng kaso. Ang pag-uusig, na kinakatawan ni Luis Del Rio Montesdeoca at ang hukom ay gumawa ng mga kakila-kilabot na sanggunian sa diumano'y nagpaparatang na katibayan na nakapaloob sa isang USB drive, na ibinibigay sa pulisya ni Ismael Gerli, isang dating Panamanian na abogado ni Kokorev, na kasalukuyang pinagtaksil sa kanyang sariling bansa sa iba't ibang mga bilang ng dokumentaryong palsipikasyon. Sinabi ni Gerli na ang USB drive ay parang pag-aari ni Igor Kokorev, anak ni Vladimir Kokorev, na "iniwan" ang aparato sa opisina ni Gerli "nang hindi sinasadya".

Ang Judge Ana Isabel de Vega Serrano ay paulit-ulit na tinanggihan ang mga abogado ni Kokorev ang karapatang ma-access ang kopya ng aparatong USB na ito, hanggang noong Setyembre 2017 ang kanyang mga desisyon ay pinalitan ng Mataas na Hukuman ng Canary Islands. Gayunpaman, kahit na ang unit ng pulisya na namamahala sa pagsisiyasat ay napilitang gumawa ng kopya ng ipinagkakatiwalang USB, kinuha ito nang hindi kukulangin sa 4 na buwan upang ihatid ito sa pagtatanggol ni Kokorev, at pagkatapos lamang na ang mga imbestigador ay binigyan ng babala sa pag-aalipusta ang mga korte.

Ang pagtatasa ng aparato, na isinagawa ng isang independiyenteng IT expert at kung saan ang CV ay may kasamang madalas na pakikipagtulungan sa mga Espanyol pulis at mga kagawaran ng seguridad, ay nagpapakita na ang karamihan ng mga dokumento na nasa USB ay nilikha o manipulahin pagkatapos ng Oktubre 2015, iyon ay, pagkatapos ng Ang aparato ay inihatid ni Gerli sa yunit ng pulisya na namamahala sa pagsisiyasat, at pagkatapos ay naaresto at inilagay si Vladimir Kokorev at ang kanyang pamilya sa detensyon bago ang pagsubok. Ang pagtatasa ay nagpapakita na hindi bababa sa 192 na mga file na nakapaloob sa device ay manipulahin at hindi bababa sa 3 file ay nilikha ng isang tao na may username na kinilala bilang IT department ng Espanyol pulis departamento.

Bukod dito, nakuha ang kadalubhasaan sa IT mula sa parehong USB - kung saan ang pagmamay-ari ang tagausig at ang hukom ay dati na nauugnay kay Igor Kokorev - isang tinanggal na draft ng pagtitipid ni Gerli bago ang pulisya ng Espanya, sa kalahatang pagkakaiba sa opisyal na salaysay na nasa file ng kaso.

Ang IT expert ay nagtapos din na walang clone kopya ng USB ay ginawa bago ang paghahatid nito sa mga abogado Kokorev, iyon ay, na salungat sa umiiral na mga regulasyon sa pagsusuri ng IT katibayan at sentido komun, ang Espanyol pulis ay isakatuparan ang kanyang "pagtatasa" ng USB sa orihinal na aparato sa halip na gumawa ng kopya ng clone, sa gayon ay higit pang nakakahawa ang katibayan at hindi ito maisasagawa upang matukoy ang buong lawak ng manipulasyon.

Ang asawa at anak ni Vladimir Kokorev ay pinalaya mula sa Espanyol bilangguan sa mga order ng Mataas na Hukuman ng Canary Islands sa Oktubre 2017, pagkatapos na ginugol 2 taon sa pre-trial pagpigil. Si Kokorev mismo ay napalaya, sa kahilingan ng Mataas na Hukuman, noong Pebrero 2018, na ginugol ang mga 28 na buwan sa bilangguan. Ang mga miyembro ng pamilya Kokorev ay hindi pa pormal na pinagtaksilan para sa anumang kasalanan. Gayunpaman, sa isang kuru-kuro na naghaharing hukuman, ipinagbabawal ang mga ito sa pag-alis ng isla ng Gran Canaria sa Canary Islands, hanggang sa ang "pagsisiyasat" laban sa kanila ay nagpapatakbo ng kurso nito. Ang tinatawag na Kokorev Case ay nakakaakit ng maraming atensyon at pormal na protesta mula sa European Community dahil sa maraming pinaghihinalaang mga paglabag sa mga Karapatang Pantao at angkop na pamamaraan, at maliwanag na motibo sa pulitika sa likod ng pag-uusig laban sa pamilyang Russian-Jewish.

Tags: , , , , , ,

kategorya: Isang Frontpage, Espanya