#SustainableFinance - Ang isyu ng dalubhasang Komisyon ang unang nag-uulat tungkol sa pagsisiwalat ng impormasyon tungkol sa klima

| Enero 11, 2019

Ang Technical Expert Group sa Sustainable Finance na-set up ng Komisyon sa Hulyo 2018 ay na-publish ang kanyang unang ulat sa mga kumpanya 'pagsisiwalat ng impormasyon na may kaugnayan sa klima.

Naglalaman ito ng mga rekomendasyon na magbibigay-daan sa Komisyon na i-update ang mga di-umiiral na mga alituntunin sa pag-uulat na di-pinansiyal na may tukoy na sanggunian sa impormasyon na may kaugnayan sa klima, alinsunod sa mga rekomendasyon ng Task Force sa Klima na may kaugnayan sa Pananalapi Pagsusuri (TCFD) na itinatag ng Financial Stability Board, at kasama ang Ang panukala ng komisyon sa isang 'taxonomy' ng napapanatiling pang-ekonomiyang gawain.

Ang ulat ay naglalaman ng mga panukala para sa pagsisiwalat hindi lamang kung paano maaaring maimpluwensiyahan ng pagbabago ng klima ang pagganap ng isang kumpanya, kundi pati na rin ang epekto ng kumpanya mismo sa pagbabago ng klima.

Ang patalastas ay isa pang hakbang sa pagpapatupad ng EU Plano ng Aksyon sa Pananalapi na inilathala ng Komisyon sa Marso 2018 at sumusunod sa Pambatasang proposyo ng Komisyonl sa pagsisiwalat ng impormasyon tungkol sa klima na iniharap sa Mayo 2018. Inaasahan ng Technical Expert Group na kumpletuhin ang iba pang mga ulat nito, sa taxonomy, carbon benchmarks, at green bonds, sa Hunyo 2019.

Karagdagang impormasyon sa mga ulat.

Tags: , ,

kategorya: Isang Frontpage, Kabuhayan, EU, European Commission, pananalapi